*Oferta valabila in limita stocului, doar pe sephora.ro, intre 11-24/10/2021.
Cauta un produs, un brand ...

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI

„Sticle mari la preturi mici. Parfumuri de 100 ml la pret de 50 ml ”

I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul Campaniei „Sticle mari la preturi mici. Parfumuri de 100 ml la pret de 50 ml ” este SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Complexul de birouri “Timpuri Noi Square”, Cladirea TN Offices 2, Etaj 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9300/2000, Cod Unic de Inregistrare: 13434907, reprezentata legal de doamna Roxana Raşu in calitate de Director General.

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

II.1. Campania se desfasoara in perioada 22.09.2021, ora 14:00 – 26.09.2021, ora 23:59 conformitate cu prevederile prezentului Regulament exclusiv online pe website-ul www.sephora.ro.

II.2. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului pentru cardurile de fidelitate Sephora, in ceea ce priveste produsele achizitionate prin intermediului acestora si cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site https://www.sephora.ro/politica-de-confidentialitate-si-cookies.html.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania, detinator sau nu al unui card de fidelitate Sephora, care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil in magazinele fizice Sephora si respectiv in limita stocului disponibil pe www.sephora.ro

III.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

IV.1. Produsele implicate in Campanie vor fi semnalizate pe pagina dedicata Campaniei pe website-ul www.sephora.ro.

IV.2. Toate ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil de pe website-ul www.sephora.ro.

V. MODUL DE DESFASURARE

V.1. Produsele implicate in Campanie vor beneficia de urmatorul mecanism de oferta:
- parfumurile de gramaje intre 100 ml si maxim 125 ml, cu exceptia celor prevazute la art. V.2 din Regulament, vor fi disponibile la pretul produsului de gramaj imediat inferior.
Pentru claritate, cu titlu de exemplu: celui de 125 ml se va aplica pretul celui de 75 ml (daca e gramajul imediat inferior) sau celui de 100 ml se va aplica pretul celui de 50 ml (daca e gramajul imediat inferior) samd in functie de gramajele fiecarui brand.

V.2. La campania „Sticle mari la preturi mici. Parfumuri de 100 ml la pret de 50 ml” NU participa urmatoarele categorii de produse:

  • i)parfumurile din seturile care contin referinte de 100 ml (indiferent de marca);
  • ii) parfumurile aflate in alte campanii promotionale (indiferent de marca);
  • iii) parfumurile apartinand marcilor Hermes, Guerlain, Dior, Tom Ford Prive.

V.3. Pe website-ul www.sephora.ro oferta va fi afisata pentru fiecare produs achizitionat.

V.4. Participantii nu vor putea achizitiona mai mult de 3 (trei) produse de acelasi fel.

V.5. Suma produselor cumparate nu va putea depasi 2.000 (douamii) lei pentru o tranzactie.

V.6. Oferta nu se cumuleaza cu alte oferte ori campanii aflate in desfasurare in online, pe sephora.ro sau obtinute ca urmare a detinerii unui card de fidelitate, cu exceptiile mentionate in prezentul daca este cazul. Oferta nu se cumuleaza cu alte vouchere detinute de catre clienti/participanti indiferent de modalitatea in care au fost obtinute (fizic/online) si indiferent de scopul in care au fost emise.

V.7. Participantii vor putea achizitiona produsele doar pentru uz personal, nu pentru a fi recomercializate.

VI. CONDITII DE RETUR

VI.1. Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur valabile in reteaua de magazine Sephora.

VI.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a reducerii acordate.

VI.3. In cazul in care clientul opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care el insusi face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul produs se aplica pretul valabil la data inlocuirii.

VII. LIMITAREA RASPUNDERII

VII.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

VIII.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe website-ul www.sephora.ro.

IX. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

IX.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

IX.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

IX.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

X. DISPOZITII FINALE

X.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

X.2. SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.sephora.ro, si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.

X.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament.

X.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.

prin

Roxana Rasu

Act Aditional nr. 1/ 22.09.2021

la REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI
„Sticle mari la preturi mici. Parfumuri de 100 ml la pret de 50 ml

SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Complexul de birouri “Timpuri Noi Square”, Cladirea TN Offices 2, Etaj 7 Romania, Cod de Inregistrare Fiscala: RO13434907, cont nr. RO16 BRDE 450S V468 4686 4500 deschis la BRD SMCC reprezentata in mod legal de dna. Roxana Rasu - General Manager, in calitate de Organizator,

in temeiul Art. X.2. din Regulament ”SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.sephora.ro, si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.”

Subscrisa dispune modificarea Art. II.1 care vor avea urmatorul continut:

II.1. Campania se desfasoara in perioada 23.09.2021, ora 07:00 – 26.09.2021, ora 23:59 in conformitate cu prevederile prezentului Regulament exclusiv online pe website-ul www.sephora.ro.

V.5. Suma produselor cumparate nu va putea depasi 3.000 (treimii) lei pentru o tranzactie.

Produsele implicate in campanie sunt atasate sub forma de lista in Anexa 1 – parte integranta din prezentul Regulament.

Prezentul Act Aditional este parte integranta din Regulamentul oficial al campaniei „Sticle mari la preturi mici. Parfumuri de 100 ml la pret de 50 ml”, iar toate celelalte prevederi ale Regulamentului raman nemodificate si in vigoare in formularea anterioara, cu exceptia celor care au fost modificate prin prezentul Act Aditional.

SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.

prin

Roxana Rasu