I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul Campaniei „FLASH SALES LA SEPHORA 2021” este SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Complexul de birouri “Timpuri Noi Square”, Cladirea TN Offices 2, Etaj 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9300/2000, Cod Unic de Inregistrare: 13434907, reprezentata legal de doamna Roxana Rasu in calitate de Director General.

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

II.1. Campania se desfasoara in perioada 22.11.2021 – 28.11.2021 atat pe website-ul www.sephora.ro, cat si in aplicația mobila IOS. Pentru claritate, campania nu se desfasoara in magazinele fizice Sephora. Promoțiile incep in dimineața fiecarei zile de campanie si se incheie la sfarsitul fiecarei zile astfel cum sunt acestea prevazute desfasurat la art. V.1 din Regulament.

II.2. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului pentru cardurile de fidelitate Sephora, in ceea ce priveste produsele achizitionate prin intermediului acestora si cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site https://www.sephora.ro/politica-de-confidentialitate-si-cookies.html.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania, detinator sau nu al unui card de fidelitate Sephora, care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil in magazinele fizice Sephora si respectiv in limita stocului disponibil pe www.sephora.ro

III.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

IV. 1 Produsele prevazute in prezentul Regulament sunt semnalizate corespunzator atat pe website-ul www.sephora.ro, cat si in aplicatia mobila IOS.

IV.2. Toate ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil de pe website-ul www.sephora.ro.

IV.3 Oferta nu se cumuleaza cu alte oferte de pe www.sephora.ro. sau obtinute ca urmare a detinerii unui card de fidelitate, cu exceptiile mentionate in prezentul Regulament.

V. MODUL DE DESFASURARE

V.1. produsele prevazute in prezentul Regulament vor beneficia de urmatoarele reduceri, fiecare marca avand rezervata cate o zi de reducere astfel:

(1) Zilele 22.11.2021 – 23.11.2021 – 25% la toate produsele marca Benefit si Ole Henriksen cu exceptia produselor prevazute in Anexa nr. 1 la Regulament;

(2) Ziua 24.11.2021 – 25% la toate produsele marca Huda Beauty si Wishful cu exceptia produselor prevazute in Anexa nr. 1 la Regulament;

(3) Zilele 25.11.2021 – 26.11.2021 – 25% la toate produsele marca Too Faced cu exceptia produselor prevazute in Anexa nr. 1 la Regulament;

(4) Zilele 27.11.2021 – 28.11.2021 – 25% la toate produsele marca Fenty si Fenty Skin exceptia produselor prevazute in Anexa nr. 1 la Regulament;

(5) Ziua 26.11.2021 – i) 20% la o selecție de seturi de parfumerie de 30 ml si 50 ml conform Anexei nr. 2 la Regulament. ii) Se va acorda o reducere suplimentara de 10% exclusiv pentru comenzile plasate prin intermediul aplicatiei mobile Sephora pentru produsele prevazute la pct. i) de mai sus (selecția de seturi de parfumerie de 30 ml si 50 ml). Pentru claritate, reducerea suplimentara de 10% nu se va acorda pentru comenzile plasate pe website.

V.2. Toate produsele prevazute la pct. V.1 din prezentul Regulamentul intra in campania promotionala Flash Salses la Sephora 2021 CU EXCEPTIA celor care intra in alte campanii promotionale. Pentru claritate, reducerile din oferta Flash Sales la Sephora 2021 se aplica doar produselor mentionate la art. V.1. cu pret intreg.

V.3 Participantii vor putea achizitiona produsele doar pentru uz personal, nu pentru a fi recomercializate.

V.4 Participantii nu vor putea achizitiona mai mult de 3 (trei) produse de acelasi fel.

V. 5. Suma produselor cumparate nu va putea depasi 2.000 (douamii) lei pentru o tranzactie.

VI. CONDITII DE RETUR

VI.1. Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur valabile pe website-ul www.sephora.ro. la adresa https://www.sephora.ro/faq-sephora.

VI.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a reducerii acordate.

VI.3. In cazul in care clientul opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care el insusi face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul produs se aplica pretul valabil la data inlocuirii.

VII. LIMITAREA RASPUNDERII

VII.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

VIII.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta tuturor magazinelor Sephora, pe site-ul www.sephora.ro.

IX. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

IX.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

IX.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

IX.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

X. DISPOZITII FINALE

X.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

X.2. SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.sephora.ro, si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.

X.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament.

X.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.

prin

Roxana Rasu