I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul campaniei publicitare „SEPHORA ISLAND OF BEAUTY te trimite la NeverseaFestival” este SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Complexul de birouri “Timpuri Noi Square”, Cladirea TN Offices 2, Etaj 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9300/2000, Cod Unic de Inregistrare: 13434907, reprezentata legal de doamna Roxana Raşu in calitate de Director General.

II. DURATA CAMPANIEI PUBLICITARE

II.1. Campania publicitara se desfasoara intre 25.06.2022, orele 12.00 si 28.06.2022, orele 23:59 pentru campania publicitara organizata pe Instagram.

II.2. Campania publicitara va fi organizata pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul contului de Instagram ale Organizatorului - https://www.instagram.com/sephoraromania/.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania. III.2. Pentru a putea participa la campanie, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere; b) sa detina cont Instagram; c) pentru campania publicitara organizata pe Instagram, sa acceseze pagina https://instagram.com/sephoraromania/, sa dea follow @sephoraromania, sa eticheteze un prieten cu care va merge la festivalul Neversea Constanta 2022 si sa dea share la respectiva postare, pe sectiunea Story din contul personal de Instagram.

III.3. Nu pot participa la aceasta campanie administratorii sau salariatii societatii SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea campaniei publicitare, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de gradul I.

III.4. Un participant se poate inscrie la eveniment o singura data si de pe un singur cont de Instagram.

III.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.


III.3. Nu pot participa la aceasta loterie administratorii sau salariatii societatii SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea loteriei publicitare, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de gradul I.


III.4. Un participant se poate inscrie la eveniment o singura data si de pe un singur cont de Instagram.


III.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.


IV. MODUL DE DESFASURARE 

IV.1.1. Mesajul Campaniei va fi „SEPHORA ISLAND OF BEAUTY te trimite la @NeverseaFestival! Inscrie-te in flash giveaway si poti castiga 1 invitatie dubla la Neversea si 1 Glow Festival kit”.

IV.1.2. Campania se desfasoara numai online, pe pagina de Instagram „Sephora Romania” - https://instagram.com/sephoraromania/.

IV.2. Pentru a se putea inscrie, participantii trebuie sa aiba sau sa isi creeze in perioada indicata la art. II.1. un cont in aplicatia „Instagram”.

IV.3. Participantii vor da follow @sephoraromania, vor eticheta un prieten cu care vor merge la Festivalul Neversea Constanta 2022 si vor da share la respectiva postare, pe sectiunea Story din contul personal de Instagram. Participantii vor fi astfel inscrisi automat in flash giveaway.

IV.4. Castigatorul va fi desemnat, prin tragere la sorti electronica efectuata in data de 29.06.2022, ora 10.00, prin random.org, dintre toti participantii astfel inscrisi.

IV.5. Rezultatul extragerii va fi publicat pe pagina de Instagram @sephoraromania a Organizatorului, la sectiunea Stories, in data de 29.06.2022, ora 12.00.

IV.6 De la data desemnarii castigatorului conform prezentului Regulament, acesta are la dispozitie 48 de ore pentru confirmarea premiului, telefonic sau prin email la adresa ________.

IV.7. Organizatorul se obliga sa faca publice, pe pagina de Instagram @sephoraromania „Sephora Romania”, la sectiunea Stories, numele castigatorului si castigurile acordate. In situatia in care castigatorul refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

IV.8. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.

IV.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior incheierii campaniei, la validarea datelor cu care s-au inscris utilizatorii si de a-i elimina de la tragerea la sorti, sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de frauda sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

V. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE

V.1. Se acorda un numar de 1 (un) Premiu pentru concursul desfasurat pe contul de Instagram al Organizatorului, constand in :  O invitatie pentru 2 persoane (castigatorul si prietenul etichetat conform art. IV.3) la Festivalul Neversea Constanta 07 – 10 iulie 2022,  1 Glow Festival kit ce contine cate o bucata din urmatoarele produse: - FENTY - DIAMOND BOMB FENTY BEAUTY ALL-OVER DIAMO - SEPHORA - BRONZER MULTI SHIMMER-21 02 HAITI - RARE BEAUTY - ALWAYS AN OPTIMIST PORE DIFFUSING - BENEFIT - BOX O' POWDER BUTTERFLY - HUDA BEAUTY EASY BAKE POWDER BANANA BREAD - SEPHORA BEST SKIN EVER FDT-21 20 N - SEPHORA MAKEUP SETTING SPRAY-22.

V.2. V.2. Va fi desemnat 1 (un singur) castigator al Premiului.

V.3. Valoarea totala bruta a Premiului este de 2.995,00 RON si neta de 2.755,00 RON. Toate taxele aferente sunt suportate de catre Organizator.

V.4. V.4. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.

VI. ACORDAREA PREMIILOR

VI.1.1. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, realizata pe platforma Error! Hyperlink reference not valid. in data de 29.06.2022 ora 10.00.

VI.1.2. In cazul in care realizarea extragerii pe platforma web Error! Hyperlink reference not valid. nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata intr-o data anuntata ulterior, dar nu cu mai mult de 3 zile de la data initiala.

VI.2.1. Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat, transmis pe contul de Instagram, in vederea validarii pe baza actului de identitate si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului.

VI.2.2. In cazul in care castigatorul concursului organizat pe contul de Instagram al Organizatorului nu va putea fi contactat sau nu va raspunde in termen de 48 de ore, respectiv pana cel tarziu la data de 01.07.2020 ora 10.00, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator. Astfel, imediat dupa expirarea termenului antementionat, va fi realizata o noua extragere si va fi desemnat un nou castigator, care va trebui sa confirme primirea premiului in termen de 48 h de la desemnare.

VI. 3 Premiul descris la art. V.1. va fi transmis castigatorului in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la data confirmarii primirii premiului.

VII. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

VII.1. RVII.1. Pentru a fi validat drept castigator, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile anterioare ale Regulamentului. De asemenea, in momentul receptiei premiului, Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul).

VII.2.1. Din dorinta de a nu prejudicia nicio persoana care doreste sa participe la prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare.

VII.2.2. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista participanti care incearca sau au incercat sa fraudeze procesul de inscriere, Organizatorul poate sa le restrictioneze participarea la campanie pe toata durata acesteia si/sau sa le retraga dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme.

VII.3.1. Contestatiile se pot face in patru ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe pagina de Instagram@sephoraromania. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa suportclienti@sephora.ro si va cuprinde in mod obligatoriu: i) numele, domiciliul si alte date de identificare; ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

VII.3.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii.

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII

VIII.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.

VIII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Instagram pe durata campaniei. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

VIII.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Instagram participant; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si prezinta actul de identitate la ridicarea premiului.

IX. TAXE SI IMPOZITE

IX.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura, nascute in legatura cu Premiul acordat in urma campaniei publicitare, revin exclusiv in sarcina Participantilor castigatori.

IX.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

X. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

X.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe pagina de Instagram - Sephora Romania - https://instagram.com/sephoraromania/ in perioada 25.06.2022, orele 12.00 – 28.06.2022, orele 23:59.

X.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa fie stocate intr-o baza de date la care vor avea acces Organizatorul si dezvoltatorul aplicatiei, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societatea SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

X.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatari, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata acestuia. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot solicita, totodata, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

X.4. Prin participarea la campania publicitara, participantii sunt de acord ca numele, datele de identificare si/sau fotografia/imaginea lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni, precum si sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. in legatura cu aceasta campanie publicitara.

XI. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

XI.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

XI.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

XI.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului sau de Instagram.

XII. DISPOZITII FINALE

XII.1. Prin inscrierea la campania publicitara „SEPHORA ISLAND OF BEAUTY te trimite la @NeverseaFestival” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

XII.2. SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe pe pagina de Instagram a Sephora Romania - https://instagram.com/sephoraromania/. XII.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament. XII.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania publicitara vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.

prin

Roxana Rasu