Termeni și condiții pentru publicarea review-urilor referitoare la SephoraSephora oferă posibilitatea de a posta review-uri pe site-ul său de internet www.sephora.ro și pe aplicația mobilă destinată a fi utilizată pe dispozitive iOS și Android compatibile (denumit în continuare "Site").

Publicarea unui review pe Site implică acceptarea și respectarea acestor termeni și condiții (în continuare "Termenii de utilizare a review-urilor"). Sephora își rezervă dreptul de a modifica acești termeni fără notificare prealabilă. Dacă este cazul, Sephora va informa consumatorul prin modificarea datei din partea de jos a Termenilor de utilizare a review-urilor menționați și, în unele cazuri, va furniza notificări suplimentare (de exemplu, prin publicarea unei declarații pe paginile de pornire ale site-ului nostru sau prin trimiterea unui e-mail către consumator).


Articolul 1 - Scopul funcției de review a site-ului

1.1 Funcția de review permite utilizatorilor să lase review-uri, sfaturi, ponturi, sugestii, informații și recomandări cu privire la produsele distribuite de Sephora și să le acorde un punctaj de la o stea (pentru „Slab“ (calitativ)) la cinci stele (pentru "Excelent").

1.2Compania Sephora pune la dispoziția utilizatorilor (denumiți în continuare "Utilizator(i)") o zonă de stocare exclusivă a opiniilor lor în scopul difuzării acestora pe toate suporturile de comunicare destinate publicului actual și viitor al Sephora, în special, dar fără a se limita la serviciile de comunicare electronică (în special site-urile de comerț electronic ale Grupului Sephora și/sau orice adaptare posibilă pe dispozitive mobile) și mediile de comunicare de marketing și/sau publicitate (e-mailing, mailuri, bannere publicitare pe internet, suporturi promoționale în cadrul magazinelor Sephora etc.) produse de Sephora.


Articolul 2 - Depozit, insigne și clasamentul review-urilor

2.1 Orice Utilizator al funcției de review a Sephora cu vârsta sub 16 ani trebuie să obțină în prealabil autorizația unui părinte sau a unui reprezentant legal pentru a posta o opinie pe Site și să accepte Termenii de utilizare a review-urilor. Sephora poate cere oricărui utilizator minor să furnizeze dovada unei astfel de autorizații și, în lipsa unei astfel de dovezi, poate refuza să publice o opinie.

2.2 Utilizatorii își pot exprima opinia după cum urmează:

 • în mod spontan, din proprie inițiativă, dând clic pe "Exprimă-ți opinia" pe pagina produsului respectiv. În acest caz, Sephora nu poate garanta că utilizatorul postează un review despre un produs pe care l-a cumpărat sau testat efectiv. Acest lucru se referă la review-urile pentru care nu este aplicată nicio insignă sau mențiune specifică, precum și la cele identificate printr-o insignă de "review spontan".
 • ca urmare a primirii unui e-mail prin care sunt invitați să își exprime opinia cu privire la un produs pe care l-au cumpărat de la Sephora. Deoarece aceste review-uri sunt solicitate de către Sephora în urma unei achiziții, acestea sunt identificate pe site prin intermediul unei insigne de "cumpărător verificat".
 • în cadrul unei campanii de testare. În acest caz, există un „quid pro quo” pentru review-uri, deoarece utilizatorii primesc produsul (produsele) sub formă de mostră sau în mărime naturală pentru a-l (le) testa înainte de a scrie review-ul. Procesul de trimitere a unui review (disponibil printr-un link URL specific) permite Sephora să le identifice și să aplice insigna " review de tester" pe review-ul în cauză. Utilizatorii de internet sunt apoi informați, prin intermediul acestei insigne, atât despre existența unui „quid pro quo” pentru scrierea unui review, cât și despre trasabilitatea acesteia.

2.3 Opiniile sunt afișate în mod implicit în ordine cronologică, de la cele mai recente la cele mai vechi, dar utilizatorii pot alege să le afișeze în funcție de alte criterii, cum ar fi utilitatea sau ratingul.


Articolul 3 - Conținutul review-urilor / Responsabilitățile utilizatorilor

3.1 O opinie trebuie să includă un nume de utilizator, un rating, un titlu și o descriere de minimum 50 de caractere.

3.2 Funcția de review nu poate fi utilizată ca mijloc de diseminare a conținutului care încalcă moralitatea, ordinea publică, drepturile terților sau legile și reglementările aplicabile, în special:

 • declarații sau mesaje de natură calomnioasă, abuzivă, obscenă, rasistă sau ofensatoare, sau care menționează activități ilegale sub orice formă;
 • orice abuz în ceea ce privește utilizarea libertății de exprimare, cum ar fi comentariile care includ critici sistematice și lipsite de obiectivitate, precum și comentariile de natură denigratoare sau răuvoitoare;
 • conținut de natură violentă sau pornografică sau care ar aduce atingere respectului față de persoane sau demnității acestora, egalității între femei și bărbați sau protecției copiilor și adolescenților;
 • declarații sau mesaje de încurajare a delictelor sau infracțiunilor, de incitare la violență, discriminare sau ură rasială;
 • utilizarea neautorizată a unui nume, a unei adrese de e-mail sau a unei denumiri de companie;
 • utilizarea totală sau parțială a unui conținut protejat de un drept de proprietate intelectuală pentru care utilizatorii nu dețin drepturile necesare, precum și mesajele care aduc atingere unei mărci înregistrate.

3.3 Utilizatorii se angajează să nu utilizeze în mod abuziv serviciul Sephora Consumer Opinion (Opinia Consumatorului Sephora) în scopuri de propagandă, prospectare, solicitare sau prozelitism, fie în scopuri profesionale, comerciale sau politice (mesaje publicitare, conținut de tip "spam" sau trimiteri la alte produse, oferte comerciale sau site-uri de internet etc.).

3.4 Funcția de review nu trebuie să conțină în special:

 • adrese de e-mail, URL-uri, numere de telefon, adrese poștale sau orice alte informații (nume, prenume...) care ar putea servi la identificarea utilizatorului sau a unei terțe părți;
 • comentarii critice cu privire la alte opinii publicate în special pe site sau cu privire la autorii acestora;
 • observații cu privire la eficacitatea medicală a produselor;
 • comentarii referitoare la un alt produs sau la problemele întâmpinate la efectuarea comenzii (probleme de livrare...);
 • comentarii care încurajează achizițiile de la un concurent al Sephora.

3.5 comentarii critice cu privire la produse similare sau la alte produse ale unui alt comerciant.3.5 Conținutul review-urilor nu trebuie să încalce în nici un fel Condițiile de utilizare a Review-urilor.

3.6 Utilizatorii nu vor împiedica sau perturba operarea funcției de review a Sephora.

Utilizatorii nu vor include în opiniile plasate în spațiul de stocare pus la dispoziție de Sephora documente sau programe software care ar putea deteriora calculatoarele altor utilizatori sau permite accesul nejustificat la alte site-uri de internet.

Utilizatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare în ceea ce privește hardware-ul pe care îl utilizează pentru a proteja hardware-ul respectiv de o eventuală contaminare cu viruși sau tentative de intruziune. Prin hardware trebuie să se înțeleagă, deși această listă nu este în niciun caz limitată sau exhaustivă: computer personal, PDA (asistent digital personal), acces la internet, programe și date software etc.

3.7 Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru tot conținutul pe care îl trimit prin intermediul funcției de review a Sephora.


Articolul 4 - Moderarea și publicarea review-ului

4.1Toate opiniile, precum și numele de utilizator care le însoțesc sunt revizuite în mod sistematic moderat de un software pe baza unor cuvinte cheie predefinite de Sephora și, în unele cazuri, sunt revizuite de moderatori înainte de a fi încărcate pe site. Sephora își rezervă dreptul de a refuza să publice orice opinie care încalcă prevederile enumerate în acești Termeni de utilizare a review-urilor. Dacă este cazul, utilizatorul va fi notificat prin e-mail.

Sephora nu modifică niciun review, dar poate corecta mici greșeli de ortografie sau de scriere fără a modifica sensul review-ului trimis. În plus, Sephora își rezervă dreptul de a șterge în orice moment orice review care nu este conform cu Termenii de utilizare.

Odată trimis, un review nu poate fi modificat de către utilizator. Pentru a obține modificarea, utilizatorul trebuie să contacteze Serviciul Clienți al Sephora pentru a solicita ștergerea opiniei în cauză și pentru a trimite una nouă. Serviciul Clienți Sephora poate fi contactat telefonic la 031 432 8880 - de luni până sâmbătă, între orele 9:00 și 20:00 sau prin intermediul formularului de contact accesibil din secțiunea Asistență a Site-ului.

4.2 Review-urile sunt de obicei publicate în termen de 2 până la 4 zile lucrătoare de la trimiterea lor de către utilizator, cu condiția ca acestea să respecte Termenii de utilizare a review-urilor.

Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a faptului că opinia sa a fost publicată respinsă. Publicările ulterioare ale opiniei în condițiile enumerate la articolul 1.2 de mai sus nu vor implica o nouă notificare prin e-mail.

4.3 Odată ce o opinie a fost publicată pe site, internauții pot, prin intermediul unui link, să indice dacă o consideră sau nu utilă sau să semnaleze orice conținut inadecvat. Dacă este necesar, Sephora va examina sesizările și poate șterge orice review care nu este în conformitate cu prezentele condiții.

4.4 Review-urile sunt publicate pe site pentru o perioadă de maximum 10 ani. Acestea pot fi șterse de Sephora


Articolul 5 - Proprietatea intelectuală

5.1 Sephora deține toate drepturile de proprietate intelectuală atât pentru structura, cât și pentru conținutul funcției Review (inclusiv, dar fără a se limita la, text, logo-uri, imagini, ilustrații, fotografii, videoclipuri, elemente grafice sau sonore, muzică, pictograme, layout-uri de pagină, orientări grafice, software, baze de date etc.) sau a dobândit în mod periodic drepturile/autorizațiile de utilizare a acestora. Toate mărcile comerciale și/sau logo-urile reproduse în cadrul Serviciului de Opinie a Consumatorului sunt proprietatea exclusivă fie a Sephora, fie a unei companii din cadrul Grupului Sephora, fie a furnizorilor de servicii, partenerilor sau furnizorilor acestora.

Orice utilizare a acestor elemente, în orice mod și în orice scop, alta decât cea strict necesară pentru difuzarea Opiniei Utilizatorului, așa cum este definită în prezentul document, este interzisă fără autorizarea expresă, scrisă și prealabilă a Sephora sau a titularului drepturilor de proprietate intelectuală în cauză.

În general, utilizatorul nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală (drepturi de autor, drepturi conexe, dreptul sui generis al producătorului de baze de date, drepturi de marcă, nume de domenii etc.) ale Sephora, ale companiilor din Grupul Sephora și/sau ale oricărei terțe părți. Orice utilizare neautorizată sau abuzivă a drepturilor de proprietate intelectuală poate determina Sephora sau orice terță parte în cauză să ia orice măsură sau să aplice orice sancțiune care se impune.

5.2 Prin încărcarea opiniei lor pe Site, Utilizatorii sunt de acord în mod formal, fără niciun cost, ca societatea Sephora să poată disemina, reproduce și prezenta integral sau parțial opinia lor, precum și numele lor de utilizator, folosind orice mijloace de reproducere sau prezentare și pe toate mediile de comunicare din întreaga lume pentru o perioadă de 10 ani.

Suporturile de comunicare utilizate pot include, în special, suporturi grafice și pe hârtie, suporturi audiovizuale, informatice și digitale, cum ar fi CD-ROM-uri, DVD-uri, servicii de comunicare electronică (în special site-urile comerciale ale grupului Sephora și/sau orice posibile variante pe dispozitive mobile) și suporturi de comunicare de marketing și/sau publicitate (e-mailing, mailing-uri, bannere publicitare pe internet, suporturi promoționale în magazinele Sephora etc.) publicate de Sephora, precum și toate celelalte suporturi cunoscute în prezent sau viitoare.

Această autorizare permite, în special, Sephora să utilizeze, în mod liber și gratuit, total sau parțial, opiniile și numele de utilizator, să le reproducă sau să le șteargă în totalitate sau parțial, să le adapteze, să le publice sau să le traducă, să creeze opere derivate și să le vândă sau să le distribuie, în scopuri comerciale, promoționale și publicitare.


Articolul 6 – Datele cu caracter personal

În legătură cu funcția de review, Sephora colectează informații cu caracter personal (în special e-mail, nume de utilizator, oraș, categorie de vârstă, sex, tip de piele, culoarea ochilor) ale Utilizatorilor care încarcă o opinie pe Site.

Doar câmpurile din formularul de colectare a datelor urmate de un asterisc sunt obligatorii pentru a putea lăsa o opinie pe site. În caz contrar, utilizatorul nu va putea lăsa niciun review.

Utilizatorii sunt informați că toate sau o parte din datele lor cu caracter personal colectate în acest mod de către Sephora pot fi utilizate de către aceasta din urmă și, după caz, de către furnizorii săi de servicii, în vederea difuzării opiniei pe mijloacele de comunicare publică actuale sau viitoare utilizate de Sephora, în special, dar fără a se limita la serviciile de comunicare electronică (în special site-urile comerciale ale grupului Sephora sau orice adaptare posibilă pe dispozitive mobile) și/sau mijloacele de comunicare de marketing și/sau publicitate (e-mailing, mailing, bannere publicitare pe internet, suporturi promoționale în magazinele Sephora...) publicate de Sephora.

Datele cu caracter personal utilizate pentru această diseminare pot include: numele de utilizator, orașul, categoria de vârstă și sexul, tipul de piele și culoarea ochilor utilizatorului care a încărcat opinia.

Pentru a se conforma obligațiilor sale legale, Sephora poate, de asemenea, să colecteze și să păstreze date care să permită identificarea oricărei persoane care a contribuit la crearea de conținut online.

Pentru a se informa cu privire la practicile Sephora privind colectarea, utilizarea și comunicarea datelor lor personale, pentru a-și exercita drepturile de acces, rectificare și ștergere, pentru a-și modifica opțiunile în ceea ce privește prospectarea comercială sau pentru a organiza soarta datelor lor post-mortem, precum și pentru a se informa cu privire la celelalte drepturi de care dispun, Utilizatorii sunt invitați să consulte Politica Sephora privind datele personale și cookie-urile.