I. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul Campaniei „Winter Sales 2022” este SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Complexul de birouri “Timpuri Noi Square”, Cladirea TN Offices 2, Etaj 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9300/2000, Cod Unic de Inregistrare: 13434907, reprezentata legal de doamna Roxana Rasu in calitate de Director General.

II. DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

III.1. Campania se desfasoara dupa cum urmeaza: a) in perioada de 25.12.2021-31.01.2022, intre orele 00:00 – 23:59 pe website-ul www.sephora.ro, si in aplicatia mobila IOS; b) in perioada de 29.12.2021-31.01.2022 in intreaga retea de magazine fizice Sephora de pe intreg teritoriul Romaniei (in cadrul programului de functionare). Lista de magazine poate fi consultata on-line, la adresa https://www.sephora.ro/magazine-sephora

II.2. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului pentru cardurile de fidelitate Sephora, in ceea ce priveste produsele achizitionate prin intermediului acestora si cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site https://www.sephora.ro/politica-de-confidentialitate-si-cookies.html.

III. DREPTUL DE PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania, detinator sau nu al unui card de fidelitate Sephora, care achizitioneaza produse participante la Campanie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil in magazinele fizice Sephora si respectiv in limita stocului disponibil pe www.sephora.ro

III.2. Produsele aflate in prezenta campanie sunt prevazuta in Anexa 1 la prezentul Regulament.


III.3. O persoana participanta poate achizitiona maxim 3 (trei) produse de acelasi fel;


III.4. O persoana participanta poate achizitiona produse in valoare de maxim 2.000 (douamii) lei pentru o tranzactie.


III.5 Produsele achizitionate sunt destinate uzului personal, nu in scop de revanzare.


III.6. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.


IV. PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

IV.1 Toate produsele prevazute la pct. III.2 din prezentul Regulamentul intra in campania promotionala Winter Sales 2022, CU EXCEPTIA celor care intra in alte campanii promotionale. Pentru claritate, reducerile din oferta Winter Sales 2022 se aplica doar produselor mentionate la art. III.2. cu pret intreg.

IV.2. Toate ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil din magazinele fizice Sephora si respectiv in limita stocului disponibil de pe website-ul www.sephora.ro.

Reducerile vor fi semnalizate in magazinele fizice, pe pagina dedicata Campaniei pe website-ul www.sephora.ro si in aplicatia mobila IOS.

Oferta campaniei Winter Sales 2022 nu se cumuleaza cu alte oferte din magazinele Sephora, de pe www.sephora.ro sau obtinute ca urmare a detinerii unui card de fidelitate, cu exceptiile mentionate in prezentul.

V. MODUL DE DESFASURARE

V.1. In magazinele fizice, reducerile se vor aplica direct la casa de marcat.

V.2. Pe website-ul www.sephora.ro si in aplicatia IOS reducerea corespunzatoare este deja aplicata pe fiecare produs produs participant la campanie.

V.3. Pentru reducerile de pe website-ul www.sephora.rosi in aplicatia IOS, procentul de reducere aplicat pentru fiecare produs in parte va fi afisat prin rotunjirea valorii reale de reducere (cu tilu de exemplu, pentru un produs care beneficiaza de o reducere efectiva de 14,99%, reducerea afisata va fi 10%) insa niciodata reducerea efectiva nu va fi in dauna clientului.

VI. CONDITII DE RETUR

VI.1. Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur valabile in reteaua de magazine Sephora.

VI.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a reducerii acordate.

VI.3. In cazul in care clientul opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care el insusi face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul produs se aplica pretul valabil la data inlocuirii.

VII. LIMITAREA RASPUNDERII

VII.1. Responsabilitatea utilizarii cardurilor de fidelitate revine exclusiv posesorului.

VII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea la Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.

VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

VIII.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta tuturor magazinelor Sephora, pe site-ul www.sephora.ro.

IX. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

IX.1. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

IX.2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

IX.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

X. DISPOZITII FINALE

X.1. Prin achizitionarea unui produs participant la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

X.2. SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A. isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament prin act aditional ori de cate ori este necesar, cu publicarea actului aditional pe site-ul oficial al Organizatorului, respectiv www.sephora.ro, si punerea lui la dispozitia clientilor in magazine.

X.3. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei ce face obiectul prezentului Regulament.

X.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, de catre instantele judecatoresti competente.

SEPHORA COSMETICS ROMANIA S.A.

prin

Roxana Rasu